Szkolenia na wodach szybko płynących

Co roku w maju i wrześniu odbywa się szkolenie na sztucznym torze kajakowym w miejscowości Wietrznice nad Dunajcem. Szkolenie organizuje Zarząd Główny w Warszawie. Uzyskanie poziomu A i B jest traktowane na równi z uzyskaniem patentu przydatnego w ratownictwie wodnym. Kursant, który odbył dwa szkolenia poziomu A jest asystentem na szkoleniach organizowanych przez zarządy wojewódzkie.

Zainteresowani zdobywają przez dwa dni wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ratowania ludzi na wodach szybko płynących. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie grup specjalistycznych do pracy w ciężkich warunkach klęsk żywiołowych a zwłaszcza powodzi.