Ratownik wodny pływalni

Szanowni Państwo

Kursy Ratownika Wodnego Pływalni były prowadzone do 2012r. Przedstawiam moje kursy w galeriach fotograficznych.

życzę miłego oglądania.

Instruktor WOPR 1092 , Instruktor MSWiA Ratownictwo Wodne

mgr Krzysztof Ksprzyszyn

WYMAGANIA FORMALNE

1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień ratownik WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR obejmującego co najmniej udokumentowane odbycie stażu 50 godzin w stopniu ratownika WOPR w parku wodnym lub pływalni.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY

1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50".
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8'.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Podczas płynięcia pod wodą wydobycie 3 obiektów umieszczonych w odległości 5m od siebie przy czym 1 obiekt znajduje się w najgłębszym miejscu pływalni (toru).

UWAGA

Ze sprawdzianu wstępnego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z dwóch pozostałych stopni zawodowych.

Uprawnienia:

- wykonywanie uprawnień Ratownika WOPR
- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- pełnienie funkcji kierownika zespołu ratowników:

- na pływalniach i parkach wodnych- Ratownik Wodny Pływalni
- na kąpieliskach i otwartych wodach śródlądowych – Ratownik wodny śródlądowy

www.wopr.prudnik.pl