Ratownik wodny śródlądowy

Szanowni Państwo

Kursy Ratownika Wodnego Śródlądowego były prowadzone do 2012r. Przedstawiam moje kursy w galeriach fotograficznych.

życzę miłego oglądania.

Instruktor WOPR 1092 , Instruktor MSWiA Ratownictwo Wodne

mgr Krzysztof Ksprzyszyn

 

WYMAGANIA FORMALNE

1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień ratownik WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR obejmującego co najmniej:
1) udokumentowane odbycie stażu 50 godzin w stopniu ratownika WOPR na wodach śródlądowych;
2) drugi patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie.
 
 SPRAWDZIAN WSTĘPNY
 
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50".
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8'.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Podczas płynięcia pod wodą wydobycie 3 obiektów umieszczonych w odległości 5m od siebie przy czym 1 obiekt znajduje się w najgłębszym miejscu pływalni (toru).
 
UWAGA:
 
1. Sprawdzian wstępny może odbywać się na pływalni.
2. Ćwiczenia i zaliczenia muszą się odbywać na wodach śródlądowych.
3. Ze sprawdzianu wstępnego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z dwóch pozostałych stopni zawodowych. 
 
Uprawnienia:
 
- wykonywanie uprawnień Ratownika WOPR
- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- pełnienie funkcji kierownika zespołu ratowników:
 
- na pływalniach i parkach wodnych- Ratownik Wodny Pływalni
- na kąpieliskach i otwartych wodach śródlądowych – Ratownik Wodny Śródlądowy

 

www.wopr.prudnk.pl