KONIEC ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE W JARNOŁTÓWKU

23 czerwca br na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Pan dyrektor pięknie przywitał wszystkich zebranych dzieci, rodziców, grono pedagogiczne oraz wprowadził moją skromną osobę do przemówienia na temat bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi. Po kilku ważnych wskazówkach wręczylem uczniom dyplomy, medale i najbardziej zaslużonym krty pływackie.

Bardzo dziękuję szkole za tak ciepłe przyjęcie Panu Dyrektorowi za współpracę i pedagogom i opiekunom za bardzo dobrą opiekę nad dziećmi.